Historie MO Domašov nad Bystřicí

            Historie rybářské MO je zmapována a doložena od r. 1946. V té době již existoval rybářský spolek, jehož zakládajícími členy byli pan Oskar Vinkralčík a JUDr. Vladimír Honal z Olomouce. V r.1946 spolek rovněž započal  výstavbu pstruží líhně v bývalé zemědělské usedlosti u osady Bělá, poblíž Domašova nad Bystřicí.

            Rybářský spolek měl již v prvních poválečných letech kolem 100 členů, kteří platili roční příspěvky ve výši 750 Kč a ustanovili si povinnost odpracovat 60 hodin pro organizaci. Stojí za zmínku, že se všichni členové spolku usnesli na hájení celého revíru po dobu 3 let, aby se řeka dostatečně zarybnila.

            Původní název MO Olomouc 2 měla organizace od r. 1952 do r. 1966. Následně došlo ke sloučení se pstruhovou organizací v Bělkovicích a ke změně názvu na MO Domašov nad Bystřicí. Revíry tvořila Hanácká Bystřice 3 a 4, Trusovický potok 1 a přilehlé nádrže, vše vody pstruhové.

            Pstruží líheň byla centrem hlavní činnosti organizace, patřila do katastrálního území Domašova, proto tedy změna názvu organizace. Velká část členů byla (a tak je to i dnes) z Olomouce, další pak ze všech přilehlých obcí kolem revírů až po Moravský Beroun.

Dnes má tato organizace téměř 1000 členů z olomouckého kraje a obhospodařuje 24 ha pstruhových vod a zajišťuje produkci lososovitých ryb pro mnoho ostatních MO na severní Moravě.