Český rybářský svaz

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

 

MO 7007 Domašov nad Bystřicí

Pstruží líheň 24, 783 06 Domašov nad Bystřicí

 

e-mail : ryby.domasovnb@seznam.cz

-----------------------------------------------------------------------------------

                                                          

Zápis čís. 6 / 2018

 

z výborové schůze MO konané dne 12.06.2018 od 17,00 hodin v RZ „U Hlaváčů“ v Bohuňovicích

 

 

Přítomni:   členové výboru:    p. Bednář, p. Povalil, Ing. Žaloudek, p. Janoštík, p. Čtvrtlík, Martin Lón, Ing. Lavička, p. Slížek

                   za DK:                 Doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.

           

 

Perspektivní úkoly k řešení:

 • Pořízení vysokotlakého čističe pro úklid a čištění na líhni - splněno
 • Pořízení 2 ks sítí proti volavkám na sádky č. 4 a č. 5 – splněno
 • Výměna el. bojleru ve služebním bytě
 • Oprava oplechování střechy objektu
 • Zajistit STK užitkového vozidla MITSUBISHI L200
 • Zakoupit sadu nových pneumatik pro užitkové vozidlo MITSUBISHI L200

 

 

Předseda MO předložil návrh programu dnešního jednání, který byl bez připomínek schválen.

 

Z programu schůze:

 

p. Bednář, předseda:

V úvodu informoval o průběhu a výsledku územní konference delegátů MO ČRS, konané dne 02.06.2018 ve Frenštátě p.R. Při volbách byli zvoleni všichni nově nominovaní kandidáti do výboru ÚS včetně nového předsedy pana Ing. Pavla Kociána z MO Rožnov p.R.

Dále informoval výbor o aktuálním stavu zpracování účetnictví naší MO, za období 1-5/2018. Příjmové i výdajové položky odpovídají aktuálnímu stavu, vše probíhá podle plánu. O 50 000,- Kč jsou vyšší náklady na léčiva, kvůli zvýšené teplotě vody a velké koncentraci ryb v sádkách.

Na závěr svého vystoupení uvedl, že již byl na líheň zakoupen vysokotlaký čistič a byla provedena montáž 3 venkovních svítidel v areálu. Dále byla zakoupena léčiva za 75 000,- Kč, která by měla vystačit až do konce roku 2018. Z líhně odvezl plovoucí čerpadlo na čištění rybníků od bahna, které bude opraveno.

 

Příspěvky jednotlivých členů:

Martin Lón, jednatel:                                                                                                                             

V úvodu seznámil členy výboru se zápisem č. 5/2018 ze zasedání výboru územního svazu ČRS Ostrava konaného dne 24.05.2018 v sekretariátě ÚS ČRS Ostrava, zejména pak k úkolu č. 196 který ukládá všem MO zaslat aktualizovaný dotazník na kontakty funkcionářů MO ČRS a souhlas člena se zpracováním osobních údajů. Tento dotazník byl na výborové schůzi upraven a souhlas člena se zpracováním osobních údajů byl podepsán předsedou p. Bednářem, jednatelem p. Lónem a hospodářem p. Janoštíkem. Uvedené dokumenty budou jednatelem neprodleně zaslány na ÚS Ostrava.

Dále členům výboru předložil Směrnice pobočného spolku ČRS k ochraně osobních údajů, které byly výborem upraveny a schváleny všemi členy výboru, následně budou zveřejněny na internetových stránkách MO Domašov nad Bystřicí https://www.pstruzilihenbela.cz.tl/.

Poté informoval výbor o to, že se zúčastnil schůzky se starostkou obce Domašov nad Bystřicí, kvůli osazení mostu před líhní dopravními značkami omezujícími hmotnost vozidel na 5 tun, s čímž souhlasila a přislíbila, že most těmito značkami nechá osadit.

                                               

p. Čtvrtlík, vedoucí práce s mládeží:

V úvodu informoval o tom, že se chystá tábor pro mladé rybáře, který proběhne ve dnech 13. - 15.07.2018 v Razové na přehradě Slezská Harta.

Dále sdělil, že přes prázdniny bude kroužek přerušen.

Na konec uvedl, že vhledem k plánovanému vypuštění rybníka v Lašťanech, kde mladí rybáři v kroužku loví a jehož vypuštění je plánováno na podzim roku 2018, plánuje s kroužkem z Rýmařova uskutečnit na tomto rybníku podzimní rybářské závody, termín bude upřesněn podle termínu výlovu. Dále uvedl, že ryby, které se vyloví z rybníka v Lašťanech, budou se souhlasem starosty dočasně umístěny na koupaliště do Bělkovic.

p. Ing. Lavička, ekonom:

V úvodu informoval o stavu účtu naší MO a o tom, že všechny faktury a doklady jsou průběžně zpracovány a finanční prostředky od členů pravidelně vkládány na běžný účet MO.

Dále sdělil, že poslal zálohu za povolenky ve výši 250 000,- Kč a dalších 80 000,- Kč musí ještě odeslat.

Následně uvedl, že doposud nepřišly slíbené peníze z obce Bělkovice – Lašťany za rybářské závody.

Na konec uvedl, že provedl reorganizaci, kvůli nařízení GDPR a že má všechny dokumenty zajištěny zámkem, tak jak to má být.

 

p. Janoštík, rybářský hospodář:

V úvodu informoval o tom, že byl na líhni dokončen výlov dvouletého lipana -17 metráků, což je asi o 3 metráky méně než se plánovalo. Ztráty byly způsobeny jednak volavkami a taky pozdní distribucí. Při prudkém jarním oteplení v květnu a červnu není rybník schopen udržet takovou obsádku a v příštím roce musí proběhnout distribuce o měsíc dříve!!! 20 q je maximální kapacita rybníka.

Dále uvedl, že LČR udělali nad líhní na potoce příčnou stavbu, z důvodu opravy lesní cesty, což zapříčinilo přítok kalné vody do líhně a lehké ztráty na plůdku lipana, který v kalné vodě nepřijímá potravu.

Poté sdělil, že brigádník, který si na líhni odpracovává veřejně prospěšné práce, je přínosnou pracovní sílou (sečení trávy, třídění ryb, atd.)

Na konec informoval výbor o tom, že bylo provedeno posečení travního porostu na rybníku Bahňák v Ondrášově a na líhni. Domašovské rybníky budou posečeny v nejbližší době.

 

p. Slížek, člen výboru:

Informoval výbor o tom, že z Jívovského potoka na jaře sloveno nižší množství pstruha obecného a že na podzim bude proveden kontrolní odlov.

Dále se dotazoval jak postupovat, když si chce rybář, který má delší dobu přerušené členství, koupit povolenku. Postup bude upřesněn a sjednocen na příští výborové schůzi.

 

Příští schůze výboru MO se koná v úterý dne 7. července 2018 od 09.00 hod. na pstruží líhni Bělá.

 

 

Zapsal:            Martin Lón

                        jednatel

 

 

Rozdělovník:

 • VÚS ČRS Ostrava
 • Předseda
 • Jednatel
 • Hospodář
 • Vedoucí práce s mládeží
 • Ekonom
 • Předseda DK