Český rybářský svaz

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

MO č. 7007  Domašov nad Bystřicí

Pstruží líheň 24, 783 06  Domašov nad Bystřicí

 

Pozvánka

Rádi bychom tímto pozvali všechny naše členy na členskou schůzi naší místní organizace, která se bude konat v restauraci „U Hlaváčů“ v obci Bohuňovice v sobotu dne 19. února 2011 v 10,30 hodin.

V případě, že se nesejde potřebný počet členů pro proběhnutí řádné členské schůze, začne náhradní schůze o 15 minut později, tedy v 10,45 hodin.

 

Program 

 

1.        Zahájení členské schůze (v případě nedostatečného počtu přítomných členů proběhne diskuze a začátek členské schůze proběhne v 11,00 hodin).

2.        Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele.

3.        Volba mandátové komise a návrhové komise.

4.        Návrh jednotlivých bodů jednání:

a)          Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření MO za uplynulé období

b)         Zpráva rybářského hospodáře MO

c)          Zpráva o práci s mládeží v rybářských kroužcích

d)         Roční účetní uzávěrka MO

e)          Plán činnosti MO na rok 2011

f)          Rozpočet MO na rok 2011

g)         Zpráva dozorčí komise

h)         Diskuze

i)           Usnesení

5.        Závěr.

Vítáme všechny podněty a připomínky a těšíme se na Vás.Radomír  B e d n á ř  v.r.

      předseda MO ČRS

       (tel. 604 241 254)

V Bohuňovicích dne 10. února 2011