Upozornění pro členy ČRS MO Domašov n/B

    S výdejem nových povolenek, placení členských příspěvků bude provedena povinná výměna členských průkazů ( legitimací ). Důvodem je zavedení nového evidenčního čísla člena. V členské legitimaci nesmí být uvedeno RČ.
    Po skončení této akce budou tiskopisy ( např. souhlas s nakládáním osobních dat ) skartovány.