Český rybářský svaz

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

 

MO Domašov nad Bystřicí

Pstruží líheň 24, 783 06 Domašov nad Bystřicí

 

Pozvánka

 

Rádi bychom tímto pozvali všechny členy naší místní organizace na výroční členskou schůzi, která se bude konat v restauraci „U Hlaváčů“ v obci Bohuňovice

v sobotu dne 24. února 2018 v 10,30 hodin.

V případě, že se nesejde potřebný počet členů pro proběhnutí řádné členské schůze, začne náhradní schůze o 15 minut později, tedy v 10,45 hodin.

 

Program

 

 1. Zahájení členské schůze (v případě nedostatečného počtu přítomných členů proběhne diskuze a začátek členské schůze proběhne v 10,45 hodin).
 2. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele.
 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise.
 4. Návrh jednotlivých bodů jednání:
 • Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze                          
 • Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření MO za r. 2017             
 • Zpráva o čerpání finančních prostředků MO za r. 2017                  
 • Zpráva rybářského hospodáře za r. 2017                                                     
 • Zpráva o práci s mládeží v r. 2017                 
 • Plán činnosti MO na rok 2018                                                                      
 • Rozpočet MO na rok 2018                                                                            
 • Zpráva dozorčí komise MO za r. 2017                                                          
 • Volba orgánů MO a delegáta krajské konference ÚS ČRS Ostrava                      
 • Diskuze                                                                                                                   
 • Usnesení                                                                                          
 1. Závěr

Vítáme všechny podněty a připomínky a těšíme se na Vás.

 

Radomír Bednář v.r.

předseda ČRS

 

V Bohuňovicích dne 9.1.2018