Český rybářský svaz

Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

MO č. 7007  Domašov nad Bystřicí

Pstruží líheň 24, 783 06  Domašov nad Bystřicí

 

Pozvánka

 

Rádi bychom tímto pozvali všechny naše členy na členskou schůzi naší místní organizace, která se bude konat v restauraci „U Hlaváčů“ v obci Bohuňovice v sobotu dne 18. února 2012 v 10,00 hodin.

V případě, že se nesejde potřebný počet členů pro proběhnutí řádné členské schůze, začne náhradní schůze o 15 minut později, tedy v 10,15 hodin.

 

Program 

 

1.        Zahájení členské schůze (v případě nedostatečného počtu přítomných členů proběhne diskuze a začátek členské schůze proběhne v 10,45 hodin).

2.        Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele.

3.        Volba mandátové komise a návrhové komise

4.        Návrh jednotlivých bodů jednání :

a)          Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze

b)         Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření MO za uplynulé období

c)          Zpráva o činnosti výboru MO

d)         Zpráva rybářského hospodáře MO

e)          Zpráva o práci s mládeží v rybářských kroužcích

f)          Zpráva o čerpání finančních prostředků za r. 2011

g)         Plán činnosti MO na rok 2012

h)         Rozpočet MO na rok 2012

i)           Zpráva dozorčí komise

j)           Volba delegáta krajské konference ÚS ČRS Ostrava

k)         Diskuze

l)           Usnesení

5.        Závěr

Vítáme všechny podněty a připomínky a těšíme se na Vás.


 

Radomír  B e d n á ř  v.r.

      předseda MO ČRS

V Bohuňovicích dne 19. ledna 2012